MaturaIT przechowuje na urządzeniu informacje, takie jak pliki cookie, i uzyskujemy do nich dostęp, a także przetwarzamy dane osobowe, takie jak niepowtarzalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie, w celu zbierania opinii odbiorców, a także rozwijania i ulepszania strony. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności .

Zdjęcia Laptopa

Polityka prywatnościPostanowienia wstępne

Ciężko pracujemy nad budową opartej na zaufaniu, otwartości i transparentności relacji z naszymi Kursantami. Z tego względu przykładamy ogromną wagę do tego, aby przetwarzając dane robić to uważnie i odpowiedzialnie.
Poniżej publikujemy dokument wyjaśniający zasady naszej polityki. Dzięki niemu dowiesz się, jakie informacje nam dostarczasz, jak je gromadzimy, przetwarzamy, chronimy i wykorzystujemy, a także w jaki sposób użytkownik naszego portalu (dalej jako: Użytkownik) może decydować o tym, co z nimi zrobimy.
Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora MaturaIT realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), jak również innymi przepisami Unii Europejskiej i prawem polskim.
MaturaIT gwarantuje bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych, użytkowników odwiedzających stronę internetową maturait.pl.
Jeżeli w Polityce Prywatności i Polityce Ciasteczek nie wskazano inaczej, terminy, definicje i zwroty używane w nich mają brzmienie i znaczenie nadane im w Regulaminie sprzedaży.

Administrator danych osobowych

MATURAIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 5783145325, REGON: 387933750, z siedzibą pod adresem ul. Łubinowa 4, 82-300 Elbląg jest administratorem danych osobowych Użytkowników. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą, zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@maturait.pl.

Dane osobowe

Podanie danych do realizacji usług jest dobrowolne, ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług i tym samym realizacji kursu maturalnego. W sytuacji, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, Użytkownicy zobligowani są do podania dodatkowych danych niezbędnych w związku z wymogami z zakresu rachunkowości lub prawa podatkowego.

Jakie informacje nam dostarczasz?

Korzystanie z usługi MaturaIT newsletter wymaga przetwarzania następujących danych osobowych:

 • imię
 • adres e-mail

Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy i skorzystania z usługi newslettera.

Dokonanie transakcji wymaga przetwarzania następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko Kursanta/Opiekuna Kursanta*
 • adres zamieszkania/prowadzenia działalności*
 • nazwa firmy*
 • adres e-mail
 • nr telefonu kontaktowego
 • NIP*
 • Rok matury

* Jeżeli dotyczy

Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy i skorzystania z naszych produktów lub usług.

Wyłączając informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy dostarczasz nam również informacje:

 • pochodzące z korespondencji
 • pochodzące z ankiet

Informacje zbierane automatycznie

W trakcie korzystania z naszej strony lub komunikowania się środkami łączności elektronicznej możemy pozyskiwać również dane dostarczane przez przeglądarkę, urządzenie, z którego korzystasz lub operatora sieci telekomunikacyjnej, jak opisano to w sekcji poświęconej Cookies. Dane te dotyczą przede wszystkim: adresu protokołu internetowego (IP) urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do serwisu (można go wykorzystać do uzyskania informacji o lokalizacji, z której korzystasz z Platformy MaturaIT) czasu, częstotliwości i długości wizyt na stronie rodzaju wyszukiwarki i systemu operacyjnego informacji odnośnie rodzaju urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do serwisu, czyli czy masz dostęp do serwisu z komputera osobistego, bądź z urządzenia mobilnego i identyfikatora urządzenia (ID) danych zebranych za pośrednictwem ciasteczek i narzędzi analitycznych dostarczanych przez innych dostawców, które opisano w części poświęconej Polityce Ciasteczek.
Nasza strona używa również narzędzia Yandex.Metrica dostarczanego przez Yandex Oy Limited Company - Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finland.

W jaki sposób i jak długo wykorzystujemy informacje?

Dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:

 • realizacji umowy - jest ono niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy dotyczącej usług i produktów
 • świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnych na stronie maturait.pl
 • realizacji procesu płatniczego
 • umożliwienia Użytkownikom składania zamówień za pomocą formularzy dostępnych na stronie maturait.pl, utrzymywania założonych Kont Kursantów
 • realizacji obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy prawa, np. przepisy prawa podatkowego, dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji związanych z umową
 • informowania Kursantów o aktualnej ofercie świadczonych przez nas usług lub produktów, marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym profilowania (dane osobowe są przetwarzanie do momentu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu na marketing lub profilowanie)
 • personalizowania udostępnianych treści, przez co rozumiemy personalizowanie adresowanych do Użytkowników ofert i reklam widocznych na stronie maturait.pl
 • interakcji z Użytkownikami - badania ich opinii, jak również udzielania odpowiedzi na adresowane do nas zapytania

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych lub do momentu, gdy Użytkownik wyrazi sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Na podstawie zgody osoby, której dane będą przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

W przypadku, gdy została nam udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. Stanowi ona podstawę prawną uprawniająca nas do takiego przetwarzania. Udzielona zgoda może w każdym czasie zostać odwołana.

W zakresie realizacji obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Przetwarzanie danych następuje również w celu realizacji zawartej umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

W ramach prawnie usprawiedliwionych interesów (art. 6 ust. 1it. f RODO)

Przetwarzamy dane, jeśli jest to niezbędne, w celu zabezpieczenia naszych prawnych interesów lub prawnych interesów osób trzecich.

Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane:

 • upoważnionym pracownikom Administratora,
 • usługodawcom, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych na rzecz Administratora i wyłącznie w związku z realizacją jego prawnie uzasadnionych celów - są to podmioty takie, jak dostawcy usług IT w szczególności Google LLC, podmioty księgowe, windykacyjne, realizujące usługi mailingowe, logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne, audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy (w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez MaturaIT usług)

Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Twoje prawa

Pamiętaj, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo:

 • dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, zaprzestania przetwarzania, ograniczenia przetwarzania
 • przenoszenia danych
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania
 • ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
 • cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie następuje na jej podstawie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: biuro@maturait.pl.

Linki zewnętrzne

Linki zewnętrzne to odsyłacze prowadzące do innych stron internetowych istotnie rozszerzających i uzupełniających informacje zawarte w materiałach edukacyjnych kursu (lekcjach i zadaniach). Podajemy je w celach informacyjnych, jednak nie odpowiadamy za ich zawartość, świadczone usługi, ani za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli stron, na które link prowadzi.

Ciasteczka - cookies

Poniżej prezentujemy Politykę Ciasteczek strony maturait.pl W celu ułatwienia korzystania, jak i funkcjonalności naszej platformy, używamy „plików cookie”. Są nimi pliki tekstowe, przesyłane przez serwis internetowy, zapisywane na twardym dysku na komputerze lub w przeglądarce, telefonie, czy innym urządzeniu końcowym, za pomocą którego Użytkownik łączy się z Internetem. Pamiętaj, że jeżeli nie zmienisz ustawień przeglądarki, to wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą Polityką Ciasteczek. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie plików cookies lub innych podobnych technologii, należy zmienić ustawienia w przeglądarce. Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie.

Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

 • Google Chrome:
 • https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl-PL
 • Mozilla Firefox:
 • https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4 %85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 • Opera:
 • https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#manageCookies
 • Safari:
 • https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL
 • Microsoft Edge:
 • https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
 • Microsoft Internet Explorer:
 • https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-inter net-explorer

Najczęściej przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że możesz zmienić jej ustawienia w taki sposób, aby blokowano automatycznie obsługę plików cookies lub informowano Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Warto wiedzieć o ciasteczkach

Jeżeli wyrażasz zgodę na ciasteczka, to nie oznacza, że dane będą przetwarzane w celach marketingowych, bądź sprzedażowych.

Ciasteczka nie zbierają danych osobowych internautów przeglądających treści na maturait.pl, o ile nie wyrazi on na to zgody, wypełniając formularz wyświetlany na stronie, wraz z udzieleniem niezależnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ciasteczka nie dają możliwości przeglądania danych, jakie Użytkownik zapisuje na dysku swojego urządzenia.

Ciasteczka najczęściej obejmują nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Na naszej stronie możemy umieszczać fragmenty kodów narzędzi analitycznych dostarczanych przez innych dostawców, które umożliwiają zapisanie plików cookies w domenach tych usług. Rozwiązania te służą nam do monitorowania jakości naszej strony oraz usług, ich działania oraz monitorowania zachowań Użytkowników. Do usług analitycznych i technologicznych zewnętrznych serwisów, zalicza się Google Analytics.

Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w Polityce prywatności Google. https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Na naszej stronie korzystamy z ciasteczek i używamy ich w następujących celach:

 • aby zapewnić dostęp do towarów i usług jakich poszukujesz na naszej stronie
 • aby udoskonalać naszą Platformę MaturaIT, produkty, usługi i dostosować je do preferencji
 • aby zapewnić bezpieczeństwo i optymalizację strony
 • w momencie, gdy wyraziłeś na to dodatkową zgodę, użyjemy ich w celu personalizowania oferty i treści umieszczanych na naszej stronie w szczególności poprzez remarketing
 • aby prowadzić statystyki, na podstawie których jesteśmy w stanie zrozumieć sposób korzystania ze strony maturait.pl przez Użytkownika, co umożliwia udoskonalenie jej budowy lub funkcjonalności, wprowadzenie nowych usług lub zmianę istniejących
 • do zapamiętywania loginu i hasła Użytkownika (po zalogowaniu) na stronie maturait.pl. Dzięki temu nie musisz ponownie wpisywać tych danych.

Stosujemy następujące rodzaje ciasteczek:

Podział ze względu na cel, w którym są używane

 • sesyjne (session cookies) - Witryny internetowe nie mają pamięci. Ciasteczka sesyjne zapamiętują Użytkownika (używając losowo wygenerowanego kodu). Przechowywane są na urządzeniu końcowym (telefonie, laptopie, tablecie), jednak przez określony czas lub do momentu ich usunięcia. W momencie, gdy przemieszczasz się ze strony na stronę, dzięki nim nie jesteś proszony o udzielanie informacji, które już wcześniej zostały wprowadzone. Na przykład w czasie zakupów online bez ciasteczek sesyjnych produkty, które są w koszyku zniknęłyby, zanim doszłoby do płatności. Cookies sesyjne wygasają po zakończeniu sesji Użytkownika, czyli przykładowo po zamknięciu okna przeglądarki strony maturait.pl. Informacje zawarte w ciasteczkach sesyjnych są w takim przypadku automatycznie usuwane.
 • trwałe (persistent cookies) - Trwałe ciasteczka sprawiają, że witryny zapamiętują preferencje Użytkowników. Ciasteczka trwałe, w przeciwieństwie do ciasteczek sesyjnych, nie są usuwane w momencie zakończenia sesji Użytkownika.. Mogą zostać usunięte przez Użytkownika.

Podział ze względu na czas ich przechowywania

 • niezbędne - Są to ciasteczka absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których chcesz skorzystać.
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa - Wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu.
 • wydajnościowe - Zbierają informacje na temat wydajności witryny, czyli sposobu jej używania oraz korzystania przez odwiedzających.
 • funkcjonalne - Umożliwiają analizę, w jaki sposób korzystasz z witryny. Przykładowo w jakie linki klikasz i z jakich ustawień przeglądarki korzystasz.
 • reklamowe - Te ciasteczka mogą być stosowane w celu dowiadywania się, jakie są ogólne zainteresowania Użytkowników, przez co treści reklamowe stają się bardziej dostosowane. Dzięki nim możemy wysłać reklamy produktów i usług, które najprawdopodobniej przypadną Użytkownikowi do gustu. Z drugiej strony możemy również ograniczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy.

Należy zauważyć, że wszelkie zmiany ustawień, które ograniczają użycie plików cookies, mogą mieć wpływ na funkcjonalność strony maturait.pl. Pozostawienie tych ustawień oznaczają akceptację korzystania z plików cookies.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym mogą pochodzić i być wykorzystywane przez współpracujące z nami podmioty, które świadczą na naszą rzecz usługi.

Zmiany Polityki prywatności i Polityki Ciasteczek

Rozwój technologii oraz rozwój Platformy MaturaIT powodują, że nasza Polityka prywatności i Polityka Ciasteczek może ulegać zmianom i aktualizacjom, o których będziemy bezzwłocznie informować drogą elektroniczną poprzez wskazany przy rejestracji e-mail lub w formie umieszczenia informacji podczas pierwszego logowania po ich wprowadzeniu. Jeśli nadal korzystasz z Portalu MaturaIT po wprowadzeniu zmian, akceptujesz zmienione zasady.

Data wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności i Polityki Ciasteczek: 05.10.2020 r.

Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, uwagi i pytania dotyczące Polityki prywatności i Polityki Ciasteczek. Można się z nami kontaktować elektronicznie pod adresem biuro@maturait.pl.